Inicjatywa Recyklatu marki Frosch − nowa perspektywa dla ochrony środowiska naturalnego

Inicjatywa Recyklatu marki Frosch − nowa perspektywa dla ochrony środowiska naturalnego

Opublikowany

Firma Werner & Mertz w swoich działaniach kieruje się przede wszystkim ekoefektywnością − czyli efektywnością środowiskową, mającą na celu m.in. redukcję produkowanych odpadów i substancji zanieczyszczających naszą planetę. Dlatego firma od 2012 r. wdraża inicjatywę, której celem jest recykling opakowań PET i włączenie ich do ponownego obiegu.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju
30 maja – 5 czerwca 2016 r.

Wykorzystanie tworzyw regenerowanych 

Odpady z tworzyw sztucznych (PET) stanowią wartościowy surowiec wtórny z produktów przeznaczonych do recyklingu. Ich ponowne przetworzenie to rozwiązanie upcyklingu opakowań PET, który pozwala zmniejszyć ilość odpadów oraz materiałów wykorzystanych w produkcji. Inicjatywa Recyklatu marki Frosch jest pierwszą znaną metodą recyklingu opakowań PET zakładającą wykorzystanie materiałów z segregacji odpadów, takich jak bezzwrotne butelki PET. Odpady te były do tej pory utylizowane termicznie, wykorzystywane w przemyśle włókienniczym lub po prostu je wyrzucano, w związku z czym nierzadko kończyły w morzach na całym świecie. Dzięki nowej inicjatywie Reinharda Schneidera, prezesa firmy Werner & Mertz i pomysłodawcy Inicjatywy Recyklatu, odpady z tworzyw sztucznych mogą być ponownie wykorzystane do produkcji butelek. Kompleksowe testy w handlu detalicznym, przeprowadzone przez Werner & Mertz, producenta marki Frosch, wykazują, że Inicjatywa Recyklatu spotkała się z bardzo dobrym odzewem wśród konsumentów.

Innowacja na skalę światową

Recykling pochodzących z sortowania odpadów opakowań PET oszczędza energię, ogranicza szkodliwy wpływ polimerów na środowisko oraz obniża emisję CO2 (recykling 1 tony plastikowych butelek zaoszczędza ok. 1,5 tony emisji CO2). Dzięki przekształceniu procesu wytwarzania możliwe jest skrócenie dróg transportowych oraz ewentualnych dodatkowych energochłonnych etapów produkcyjnych, jak np. suszenie. Pochodzący z recyklingu granulat PET może być wykorzystany do produkcji opakowań wchodzących w kontakt z żywnością, co znacznie zwiększa zakres jego zastosowań. Inicjatywa Recyklatu wnosi ważny wkład w stworzenie funkcjonującej i wydajnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Technikę recyklingu można zastosować także do innych tworzyw sztucznych (np. wykonanych z polietylenu lub polipropylenu) pochodzących z sortowania odpadów.

Idea otwartej innowacji

Inicjatywa Recyklatu to innowacyjny, otwarty program, którego celem jest ustanowienie ekoefektywnych działań marki Frosch standardem rynkowym na całym świecie. U podstaw tego przedsięwzięcia leży „idea otwartej innowacji”. Zakłada ona powszechny dostęp do wiedzy dotyczącej stosowanej przez producenta marki Frosch metody przetwórstwa surowców wtórnych, wzbudzanie zainteresowania inwestorów i wytwórców efektywnym i zrównoważonym recyclingiem oraz rozwijanie współpracy w tym zakresie. Partnerami projektu do tej pory zostali: firma der Grüne Punkt Duales System Deutschland, przedsiębiorstwo produkujące opakowania Alpla, Stowarzyszenie Ochrony Środowiska Niemcy (NABU), a także wytwórca systemów sensorycznych Unisensor. Inicjatywa była wielokrotnie nagradzana i jest teraz przedstawiana ustawodawcom w Niemczech, aby lepiej wykorzystać potencjał ponad miliona ton odpadów z tworzyw sztucznych poprzez stwarzanie odpowiednich bodźców ekonomicznych. 
Więcej informacji: frosch.pl / facebook.com/froschpolska


Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to ogólnoeuropejska akcja, której głównym celem jest inicjowanie działań promujących i wspierających stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach. Inicjatywa jest skierowana do obywateli i podmiotów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego, m.in.: agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, muzeów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. W 2016 roku Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju będzie trwał od 30 maja do 5 czerwca. 
Źródło: https://www.mos.gov.pl

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Werner_Mertz_GmbH_linia_produkcyjna.jpg

grafika | 1,38 MB

Pobierz
Werner_Mertz_GmbH_linia_produkcyjna_2_.jpg

grafika | 1,02 MB

Pobierz
Inicjatywa_Recyklatu.png

grafika | 178 KB

Pobierz
Cradle_to_Cradle.jpg

grafika | 1,88 MB

Pobierz
logo_frosch_plain.png

grafika | 198 KB

Pobierz

Marka Frosch – ekologiczne środki czyszcząco – pielęgnujące - promuje surfaktanty pozyskiwane z roślin europejskich

Projekt badawczy producenta marki Frosch, mający na celu zastąpienie surfaktantów z roślin tropikalnych surfaktantami z upraw europejskich, to niezwykle ważny krok w kierunku ochrony regionów tropikalnych oraz zasobów naturalnych naszej planety.