Innowacyjne Centrum wodne w siedzibie producenta marki Frosch

Innowacyjne Centrum wodne w siedzibie producenta marki Frosch

Opublikowany

Czysta woda jest niezbędnym składnikiem produkcji środków czyszczących. Nowe Centrum Wodne w siedzibie firmy Werner & Mertz, właściciela marki Frosch, działa od 2011 roku i dostarcza wodę do całej fabryki.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju
30 maja – 5 czerwca 2016 r.

Ekologiczna oczyszczalnia wody w Moguncji

Siedziba grupy Werner & Mertz, do której należy marka Frosch, mieści się w Mainz, w Moguncji. Jest to zespół budynków, które w optymalny sposób wykorzystują pozyskiwaną energię. Woda do produkcji m.in. ekologicznych produktów z portfolio marki Frosh, jest pobierana z głębokiej na 70 metrów studni, po czym zostaje poddana złożonemu procesowi dejonizacji. Proces ten polega na przetwarzaniu wody w systemie Odwróconej Osmozy (OO). W mechanizmie tym woda i rozpuszczone substancje są przeciskane przez membranę, która przepuszcza wodę, a zatrzymuje rozpuszczoną substancję w płynnym koncentracie. System ten wykorzystuje dejonizowaną wodę do produkcji, zaś pozostały nieprzetworzony koncentrat zostaje odprowadzony do Renu. Szlam ten jest przyjazny dla środowiska, ponieważ zawiera występujące w wodach gruntowych naturalne sole i minerały, tyle że w wyższym stężeniu. Wspomniana wyżej studnia dostarcza również wodę do nowej siedziby głównej, gdzie woda gruntowa jest podgrzewana lub chłodzona przez wymiennik ciepła w celu klimatyzacji biurowca administracyjnego. Po wykorzystaniu, wodę dejonizuje się w Centrum Wodnym, a potem dostarcza do fabryki, gdzie ponownie używa się jej w ekologiczny sposób.

Zrównoważona utylizacja ścieków

W oddzielnej części Centrum Wodnego utylizowane są również ścieki. Miesza się je z wapieniem i minerałami żelaza, po czym przeprowadza przez ogromny filtr. Pozostałością jest filtrowy szlam. Wapień i zażelaziony osad nie trafia na wysypisko, lecz jest odsprzedawany do zakładów przemysłu ceglarskiego, gdzie wykorzystuje się go jako materiał uzupełniający w produkcji wysokojakościowych cegieł. Takie działania doskonale wpisują się w pojęcie zrównoważonej produkcji oraz filozofię koncernu Werner & Mertz.

W naszych oczach jest to wkład w utrzymywanie naturalnej równowagi i różnorodności biologicznej środowisk rzecznych i innych obszarów wodnych, takich jak torfowiska wysokie. Przywiązujemy ogromną wagę do środowiska naturalnego, dlatego rozwój marki Frosch ma służyć także ochronie słodkiej wody. − mówi Timothy Glaz, Head of Corporate Affairs, Werner & Mertz GmbH.

Więcej informacji: frosch.pl / facebook.com/froschpolska


Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to ogólnoeuropejska akcja, której głównym celem jest inicjowanie działań promujących i wspierających stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach. Inicjatywa jest skierowana do obywateli i podmiotów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego, m.in.: agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, muzeów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. W 2016 roku Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju będzie trwał od 30 maja do 5 czerwca. 
Źródło: https://www.mos.gov.pl

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Werner_Mertz_GmbH_linia_produkcyjna.jpg

grafika | 1,38 MB

Pobierz
logo_frosch_plain.png

grafika | 198 KB

Pobierz
Werner_Mertz_GmbH_Centrum_Wody_3_.jpg

grafika | 815 KB

Pobierz
Werner_Mertz_GmbH_Centrum_Wody_2_.jpg

grafika | 962 KB

Pobierz
Werner_Mertz_GmbH_Centrum_Wody.jpg

grafika | 931 KB

Pobierz
Timothy_Glaz_Werner_MertzGmbH.jpg

grafika | 85,6 KB

Pobierz

Inicjatywa Recyklatu marki Frosch − nowa perspektywa dla ochrony środowiska naturalnego

Firma Werner & Mertz w swoich działaniach kieruje się przede wszystkim ekoefektywnością − czyli efektywnością środowiskową, mającą na celu m.in. redukcję produkowanych odpadów i substancji zanieczyszczających naszą planetę. Dlatego firma od 2012 r. wdraża inicjatywę, której celem jest recykling opakowań PET i włączenie ich do ponownego obiegu.